LADDER ในระบบโซลาร์เซลล์คืออะไร?

บันไดในระบบโซล่าเซลล์

หนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่สำคัญในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของ Solar PPM คือการติดตั้ง LADDER หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ "บันได"

LADDER หรือก็คือ "บันได" ทางขึ้น เพื่อใช้ในการเข้าถึงแผง และระบบต่างๆบนหลังคา และใช้ในการบำรุงรักษา อาทิ การขึ้นไปล้างแผงหรือตรวจเช็คระบบประจำปี

โดย LADDER จะเชื่อมต่อกับ walk way หรือทางเดินบนหลังคาอีกทีหนึ่ง

LADDER มีด้วยกันหลักๆ 3 แบบ ดังนี้

1.Straight หรือบันไดลิงแนวตรง มีที่รองหลังกันตก ใช้การปีนขึ้นไป เหมาะกับอาคารที่ไม่สูงมากนัก

2.Spiral มีลักษณะเป็นบันไดวน มีความสวยงาม แต่ใช้พื้นที่เยอะกว่าแบบแรก

3.Stairs มีลักษณะเป็นขั้นบันได มีที่พักเป็นระยะๆ เดินง่าย เหมาะกับอาคารที่มีความสูงค่อนข้างมาก

ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน และพื้นที่ติดตั้งหน้างาน