ESG

ESG คืออะไร? ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างไร?

ESG คืออะไร? ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร? ESG คือ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ปัจจุบัน ESG คือ เทรนด์ในการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน เนื่องจากธุรกิจที่มี ESG

View More »
ศูนย์กระจายแผงโซล่าเซลล์

Solar PPM เปิดรับสมัคร ศูนย์กระจายสินค้า แผงโซล่าเซลล์ทั่วประเทศไทย

Solar PPM เปิดรับสมัคร ศูนย์กระจายสินค้า แผงโซลาร์เซลล์ SPPM เพื่อคนไทยได้ใช้ของดี ทุกภาคทั่วประเทศไทย ท่านใดที่พร้อมเติบโตไปกับเรา และมีความพร้อมในการจัดเก็บและขนถ่ายแผงโซลาร์เซลล์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 082-347-3338 _____________________________________ Email : epc1@solarppm.com Line : @solarppm#SolarPPM#solarcell #โซลาร์เซลล์ #โซลาร์รูฟ #SolarRoof #พลังงานทดแทน #พลังงานแสงอาทิตย์ #ประหยัดพลังงาน

View More »
ติดตั้งโซลาร์เซลล์

“Solar PPM” ผนึกกำลัง “Central” ร่วมมือพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ต่อยอดความยั่งยืน มุ่งสู่ Net -Zero

           บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จํากัด ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ เดินหน้าร่วมกันสู่ความยั่งยืนด้วยการนําเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ มาติดตั้ง ณ ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา จํานวน 8 โครงการ ได้แก่

View More »
ลดหย่อนภาษีจากโซลาร์เซลล์

ลดหย่อนภาษีด้วยโซลาร์เซลล์ทำอย่างไร?

การลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในโซลาร์เซลล์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและลดภาระภาษีของบริษัทที่ลงทุนในนี้ มาเรียนรู้ว่าทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัทและวิธีที่ BOI ช่วยคุณได้ ทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัท? ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของบริษัท โดยตรงผลักดันให้รายจ่ายลดลง ลดอัตราการปล่อยของก๊าซเรือนกระจก: การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ลดภาระภาษี: การลงทุนในโซลาร์เซลล์ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI สามารถลดภาระภาษีบริษัทได้ถึง 50% (ระยะเวลาภายใน 3 ปี) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารงบการเงินของบริษัท เพิ่มความศักยภาพในการเจริญเติบโต:

View More »
net zero

Net Zero คืออะไร?

Net Zero หรือภาษาไทยเรียกว่า “สุดท้ายเป็นศูนย์” เป็นคำว่าความหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดในอนาคต นั่นหมายความว่า เราจะพยายามลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีการเพิ่มพลังงานที่สะอาดและการใช้งานทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไม Net Zero ถึงสำคัญ? ประโยชน์สำหรับสิ่งแวดล้อม: Net Zero ช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อโลกใบนี้ให้มากที่สุด ประโยชน์สำหรับสุขภาพ: การลดปริมาณมลพิษที่มาจากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหินช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ประโยชน์สำหรับธุรกิจ: การลงทุนในพลังงานที่สะอาดส่งเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าและลดความเสี่ยงทางทรัพยากร   ประโยชน์สำหรับอนาคต: Net

View More »
โซลาร์ภาคประชาชน

โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร?

โซลาร์ภาคประชาชน หรือ Solar Rooftop กลายเป็นเทรนด์ในประเทศไทย โดยแต่ละครัวเรือนและธุรกิจกำลังหันมาใช้การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน มาดูกันว่าโซลาร์ภาคประชาชนในประเทศไทยคืออะไรและเป็นอย่างไรกันบ้าง โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร? โซลาร์ภาคประชาชนหมายถึง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของบ้าน (solar rooftop)หรืออาคารเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยพลังงานนี้สามารถใช้เองหรือขายให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณรัฐ เมื่อผลิตเกินความต้องการ ทำไมควรใช้โซลาร์ภาคประชาชน? ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์ภาคประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าของคุณ หากคุณผลิตพลังงานมากเพียงพอ คุณอาจไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลย โดยการไฟฟ้ามีนโยบาย “โซลาร์ภาคประชาชน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าในเรทราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

View More »
ขายไฟคืนการไฟฟ้า

ขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยทำอย่างไร?

ในยุคที่หลายหน่วยงาน รวมถึงภาคประชาชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น วันนี้ Solar PPM พามาทำความรู้จักกับแนวคิดการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย การขายไฟคืนการไฟฟ้าคืออะไร: การขายไฟคืนการไฟฟ้าหมายถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่น โซลาร์เซลล์ และขายไฟกลับไปยังระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหรือสาธารณรัฐ เพื่อรับรายได้จากการขายพลังงานนี้ ข้อดีของการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์: -รายได้สร้างเสริม ทำให้เราสามารถรับรายได้จากการขายไฟคืนการไฟฟ้า -ส่งเสริมพลังงานสะอาด การผลิตพลังงานจากแหล่งสะอาดช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิธีการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย: ติดต่อประสานกับการไฟฟ้าและทำเรื่องขออนุญาตขายไฟคืนกับการไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันการไฟฟ้ารับซื้อคืนอยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้

View More »
แผงโซลาร์ SPPM ติดฉลากเบอร์ 5

แผงโซลาร์เซลล์ Solar PPM ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Solar PPM ร่วมลงนาม MOU กับ กฟผ. ติดฉลากเบอร์ 5 แผงโซลาร์เซลล์ Made in Thailand งานมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 แห่งปี จัดเมื่อวันที่ 20-24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี ในงานมีพืธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในส่วนผลิตภัณฑ์ประเภท

View More »
CBAM คืออะไร

CBAM คืออะไร?

ทำความรู้จักกับ CBAM CBAM ย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM” คือ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment) หนึ่งในมาตรการ สำคัญภายใต้ Fit For 55 ซึ่งสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ภายใต้นโยบาย the European Green deal (พร้อม

View More »
วิธีคิดค่าไฟ คิดอย่างไร

วิธีคิดค่าไฟ คิดอย่างไร?

ค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของครัวเรือน การเข้าใจวิธีคิดค่าไฟเป็นตัวช่วยการวางแผนการเงินและการออมเงิน ในวันนี้ Solar PPM ขอแนะนำวิธีคิดค่าไฟ อย่างง่ายๆ เพื่อทำให้คุณวางแผนการใช้เงินครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   วิธีคิดค่าไฟ คิดจากผลคูณของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้กับอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย เช่น  ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย โดยอัตราค่าไฟต่อหน่วยคือ 3.99 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าจะคือ 1,995 บาท วิธีอ่านบิลค่าไฟ นอกจากการคำนวณค่าไฟแบบง่ายๆโดยคูณหน่วยไฟดับเรทค่าไฟจากการไฟฟ้าแล้ว สิ่งที่ควรรู้อีกคือรายละเอียดที่อยู่ในบิลค่าไฟ เราจะได้รู้ว่าเดือนๆหนึ่ง

View More »
หน่วยไฟคืออะไร

หน่วยไฟคืออะไร?

หน่วยไฟฟ้าในบิลค่าไฟคืออะไร? เราเคยได้ยินคำว่า “หน่วยไฟฟ้า” มากมายในบิลค่าไฟฟ้า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าหน่วยไฟฟ้าคืออะไร? และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในค่าไฟฟ้าอย่างไร? ดังนั้นจึงควรรู้จักกับหน่วยไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า คือหน่วยวัดการใช้การไฟฟ้า หรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)1 หน่วยไฟฟ้า = 1,000 วัตต์ใน 1 ชั่วโมง การคิดคำนวณค่าไฟฟ้า จะคิดจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่คุณใช้ โดยทั่วไปแล้ว บิลค่าไฟจะระบุจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้และอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ความสำคัญของการเข้าใจหน่วยไฟฟ้า การเข้าใจหน่วยไฟฟ้าจะช่วยเราวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูจากจำนวนหน่วยไฟที่ใช้ไป

View More »
ทำไมค่าไฟขึ้น

ทำไมค่าไฟขึ้น?

เคยสงสัยหรือไม่ ใช้ไฟเท่าเดิม ทำไมค่าไฟขึ้น? การเข้าใจสาเหตุว่าทำไมค่าไฟขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันดีกว่าว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง ที่ทำให้ค่าไฟขึ้น 1.ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ไฟและค่าไฟ เมื่อเราใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย  การเพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังการใช้งานสูง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟขึ้น 2.ค่า FT เพิ่มขึ้น ค่า FT ย่อมาจาก Fuel Adjustment Charge (at

View More »