การขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนติดตั้ง Solarbox

การขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

หลังจากที่เราได้ทำการสั่งซื้อชุด solarbox หรือชุดติดตั้งโซลาร์เซลล์เรียบร้อย

 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานในท้องที่ที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์

 เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งได้ รวมถึงขายไฟคืนที่เหลือจากการใช้งานกับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

เงื่อนไขในการขออนุญาตการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติตตั้ง solarbox ชุดติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า จะเข้าข่ายขออนุญาตสำหรับหลังคาบ้านพักอาศัย 

โดยจะต้องมีขนาดการติดตั้ง 3 KW ขึ้นไป 

และใช้พื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เกิน 160 ตารางเมตร 

รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาตติดตั้ง solarbox ชุดโซลาร์เซลล์


1.แบบฟอร์มใบแจ้งท้องถิ่น

2.แบบฟอร์มสำรวจอาคารของ กกพ.

3.รูปถ่ายหลังคาที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์

4.โฉนดที่ดิน

5.สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

6.แบบแปลนขออนุญาตโดยต้องมีการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับภาคี
(รายการคำนวณโครงสร้าง เช่น น้ำหนัก + ลงนามรับรองโครงสร้าง)

บทความที่ใกล้เคียงกัน

ลดหย่อนภาษีจากโซลาร์เซลล์

ลดหย่อนภาษีด้วยโซลาร์เซลล์ทำอย่างไร?

การลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในโซลาร์เซลล์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและลดภาระภาษีของบริษัทที่ลงทุนในนี้ มาเรียนรู้ว่าทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัทและวิธีที่ BOI ช่วยคุณได้ ทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัท? ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของบริษัท โดยตรงผลักดันให้รายจ่ายลดลง ลดอัตราการปล่อยของก๊าซเรือนกระจก: การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ลดภาระภาษี: การลงทุนในโซลาร์เซลล์ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI สามารถลดภาระภาษีบริษัทได้ถึง 50% (ระยะเวลาภายใน 3 ปี) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารงบการเงินของบริษัท เพิ่มความศักยภาพในการเจริญเติบโต:

Read More
net zero

Net Zero คืออะไร?

Net Zero หรือภาษาไทยเรียกว่า “สุดท้ายเป็นศูนย์” เป็นคำว่าความหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดในอนาคต นั่นหมายความว่า เราจะพยายามลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องมีการเพิ่มพลังงานที่สะอาดและการใช้งานทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไม Net Zero ถึงสำคัญ? ประโยชน์สำหรับสิ่งแวดล้อม: Net Zero ช่วยลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อโลกใบนี้ให้มากที่สุด ประโยชน์สำหรับสุขภาพ: การลดปริมาณมลพิษที่มาจากการเผาไหม้น้ำมันและถ่านหินช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ประโยชน์สำหรับธุรกิจ: การลงทุนในพลังงานที่สะอาดส่งเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าและลดความเสี่ยงทางทรัพยากร   ประโยชน์สำหรับอนาคต: Net

Read More
โซลาร์ภาคประชาชน

โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร?

โซลาร์ภาคประชาชน หรือ Solar Rooftop กลายเป็นเทรนด์ในประเทศไทย โดยแต่ละครัวเรือนและธุรกิจกำลังหันมาใช้การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน มาดูกันว่าโซลาร์ภาคประชาชนในประเทศไทยคืออะไรและเป็นอย่างไรกันบ้าง โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร? โซลาร์ภาคประชาชนหมายถึง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของบ้าน (solar rooftop)หรืออาคารเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยพลังงานนี้สามารถใช้เองหรือขายให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณรัฐ เมื่อผลิตเกินความต้องการ ทำไมควรใช้โซลาร์ภาคประชาชน? ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์ภาคประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าของคุณ หากคุณผลิตพลังงานมากเพียงพอ คุณอาจไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลย โดยการไฟฟ้ามีนโยบาย “โซลาร์ภาคประชาชน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าในเรทราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

Read More