โซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งาน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Power the Future with Solar PPM

หลายคนอาจจะสงสัยว่าโซลาร์เซลล์ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง?
หรือนำโซลาร์เซลล์ไปใข้งานกับอะไร?

Solar PPM ในฐานะโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทยและผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ชั้นนำของประเทศไทย จะมาไขข้อสงสัยกันว่าจะใช้โซลาร์เซลล์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างไร

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) หรือโซล่าเซลล์ (Solar Cell)  คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น ซิลิกอนบริสุทธิ์

โดยพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรือ (DC) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

โดยประโยชน์ของโซลาร์เซลล์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ก่อนที่จะนำโซลาร์เซลล์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้หรือไม่? โซลาร์เซลล์ คืออะไร?

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่หลายๆคนรู้จักในชื่อ เซลล์โฟโตโวลตาอิก (Photovoltaic cell) หรือโซล่าเซลล์ (Solar Cell)  คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น ซิลิกอนบริสุทธิ์

โดยพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หรือ (DC) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที

ประโยชน์ของโซลาร์เซลล์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

ระบบโซลาร์เซลล์

เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย

1. ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้าน คือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน หรือติดโซล่าเซลล์ใช้กับแอร์ โดยทั่วไปควรติดตั้งเมื่อค่าไฟ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เพื่อความคุ้มค่าในการติดตั้ง และช่วยลดค่าไฟได้จริง ส่วนใหญ่เลือกขนาดติดตั้ง 3 – 10 kWp

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือโฮมออฟฟิศ ค่าไฟอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ขนาดการติดตั้งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 10-30 kWp ซึ่งต้องมีการดำเนินการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์การไฟฟ้าอีกด้วย

  • ติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการติดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล การติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงาน ถือได้ว่าเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ ค่าไฟโดยส่วนมากอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไป ขนาดการติดตั้งอยู่ที่ 100-1,000 kWp ขึ้นไป

ดูรายละเอียดรูปแบบเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

หลัก ๆ แล้วประโยชน์โซลาร์เซลล์คือ โซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟ และยังเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดคาร์บอน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

” จริงๆแล้วในปัจจุบัน การติดตั้งโซลาร์เซลล์เอง ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้านพักอาศัย ขณะที่การติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีความซับซ้อนมากกว่า อีกทั้งยังต้องดำเนินการขออนุญาตการติดโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้า “

Solar PPM ให้บริการโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ :

TELEPHONE

LINE

@solarppm

ระบบโซลาร์เซลล์

เพื่อการเกษตร

2. ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร

โซลาร์เซลล์การเกษตร คือรูปแบบการทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้กับทุกระบบหลักของการผลิตทางการเกษตร เป็นพลังงานไฟฟ้าด้านเกษตรกรรม และเป็นระบบใหม่ล่าสุดที่เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง เช่น ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ป๊มน้ำบาดาล ปั๊มซับเมิร์ส

Solar PPM มีแผงโซลาร์เซลล์หลายรุ่น ที่ช่วยตอบโจทย์

ดูรายละเอียดแผงโซลาร์เซลล์
ที่เหมาะกับคุณได้
: คลิก

ระบบโซลาร์เซลล์

เพื่อการใช้งานอื่น ๆ

3. ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานอื่นๆ

โซลาร์เซลล์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย เช่น

  • รถพลังงานโซล่าเซลล์

  • ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคารถตู้

  • โซล่าเซลล์ติดรถยนต์

  • โซล่าเซลล์ติดรถขายของ

หรือ แม้กระทั่งดาวเทียมกับโซลาร์เซลล์ ซึ่ง Solar PPMโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม คือ ตัวแผงโซลาร์เซลล์สำหรับติดตั้งบนดาวเทียม (การติดตั้งแผงเซลล์สุริยะบนดาวเทียม) โครงการ THEOS-3 ของประเทศไทย เป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสื่อสาร

ปรึกษารายละเอียดการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม ฟรี!

กับ Solar PPM ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในไทย