โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร?

โซลาร์ภาคประชาชน

โซลาร์ภาคประชาชน หรือ Solar Rooftop กลายเป็นเทรนด์ในประเทศไทย โดยแต่ละครัวเรือนและธุรกิจกำลังหันมาใช้การสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ในการลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน มาดูกันว่าโซลาร์ภาคประชาชนในประเทศไทยคืออะไรและเป็นอย่างไรกันบ้าง

โซลาร์ภาคประชาชนคืออะไร?

โซลาร์ภาคประชาชนหมายถึง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของบ้าน (solar rooftop)หรืออาคารเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยพลังงานนี้สามารถใช้เองหรือขายให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณรัฐ เมื่อผลิตเกินความต้องการ

ทำไมควรใช้โซลาร์ภาคประชาชน?

ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์ภาคประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้าของคุณ หากคุณผลิตพลังงานมากเพียงพอ คุณอาจไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลย โดยการไฟฟ้ามีนโยบาย “โซลาร์ภาคประชาชน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถขายไฟคืนการไฟฟ้าในเรทราคา 2.20 บาทต่อหน่วย

ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การใช้โซลาร์ภาคประชาชนช่วยลดความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น น้ำมันหรือถ่านหิน ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทำกำไรจากการขายไฟคืนการไฟฟ้า: หากคุณผลิตพลังงานมากเกินความต้องการ คุณสามารถขายไฟที่เกินให้กับระบบไฟฟ้าสาธารณรัฐและรับรายได้จากนั้น

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม: การใช้โซลาร์ภาคประชาชนช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาด เช่น น้ำมันหรือถ่านหิน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม