แผงโซลาร์เซลล์แบรนด์คนไทยขนาดใหญ่ที่สุด 600 W

แผงโซลาร์เซลล์ 600w

แผงโซลาร์เซลล์ SPPM 600W

หนึ่งเดียวที่ผลิตโดยแบรนด์คนไทย

มาตรฐาน ISO,IEC,CE,TIS,MIT

แผงโซล่าเซลล์ SPPM

แผงโซลาร์เซลล์ของ Solar PPM ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกคือ M12  ผลิต cell ขนาด 210 mm ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุด ณ ตอนนี้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการผลิต cell ขนาดเดิม ที่ใช้เทคโนโลยีผลิตขนาดเซลล์เพียง 185 mm ทำให้แผงมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยาวนานตลอด 25 ปี

จะช่วยประหยัดข้อต่อ และ connector อื่นๆ รวมถึงประหยัดสายไฟที่ใช้ในการติดตั้งลดลงถึง 60%