เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้ระบบโซลาร์ของคุณผ่าน rapid shutdown (นวัตกรรมระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน)

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้ระบบโซลาร์ของคุณผ่าน rapid shutdown (นวัตกรรมระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน)

ระบบ Rapid Shutdown เป็นที่นิยมแพร่หลายในหลากหลายประเทศทางตะวันตก แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นกฏหมายบังคับใช้ในประเทศไทย (วสท.)

Rapid shutdown คือไร

rapid shutdown หรือ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน เพื่อให้แผงโซลาร์หยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ในระยะเวลาอันสั้น 

1. วงจรนอก Array (Outside Array boundary) ต้องลดแรงดันไฟฟ้า DC ให้ลดลงเหลือ 30  โวลต์ ต่อ 30 วินาที

2. วงจรใน Array (Inside Array boundary) ต้องลดแรงดันไฟฟ้า DC ให้ลดลงเหลือ 80  โวลต์ ต่อ 30 วินาที

เพื่อให้แน่ใจว่าบนหลังคาของอาคารมีสภาพที่ปลอดภัยในระหว่างเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้นักดับเพลิงเข้าไปดับไฟ

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน

ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Rapid Shutdown มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

               สวิตช์ปุ่มฉุกเฉิน  คือ อุปกรณ์ตัดการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์  โดยการเชื่อมต่อสวิตช์ฉุกเฉินกับอุปกรณ์ตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยสายสัญญาณสื่อสาร 

            อุปกรณ์ optimizer คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระดับแผงโซลาร์เซลล์ จะติดอยู่ใต้แผงโซลาร์ ใช้ควบคู่กับ อินเวอร์เตอร์ บางยี่ห้อ เช่น SolarEdge ระบบนี้สามารถตั้งค่าการทำงานของของระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด

            อุปกรณ์ไมโครอินเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าพที่แปลงพลังงานไฟฟ้าจาก DC เป็น AC ในทุกๆแผงโซลาร์เซลล์ สามารถตัดการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน ได้เช่นกัน

โดยสรุปการติดตั้งระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน หรือ Rapid Shutdown นั้นช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้นักดับเพลิงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงใหม้ในอาคารได้อย่างปลอดภัย จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและอาจจะมีการบังคับใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของประเทศไทยเราในเร็ววันนี้

Credit : NextE.co.th