บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม เป็นบริษัทในเครือ พีพีเอ็ม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการครบวงจรด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต Solar PV Module ออกแบบทางวิศวกรรม ติดตั้ง และบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีการผลิต OEM ส่งออกแผงให้แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์
ประวัติบริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม
ประวัติโซลาร์ พีพีเอ็ม
พันธกิจบริษัทโซลาร์ พีพีเอ็ม

Comprehensive

Certicate