อยากติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ต้องขอเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar PV Rooftop ) มาใช้ภายในครัวเรือนหรือภายในโรงงานของตนเองนั้น ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ยุ่งยากสับซ้อนอะไรไหม หรือไม่รู้ว่าจะต้องไปปรึกษาใครดี ?

วันนี้ทางทีมทีมงาน Solar PPM เราได้รวบรวมขั้นตอน หรือการยื่นขออนุญาตเพื่อการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความสบายใจในการดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์และการใช้งานไฟฟ้าของเราอีกด้วยนะคะ

สำหรับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ดังนี้เลยค่ะ

1. การติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ถือว่าเป็นการปรับปรุงอาคาร ต้องขอใบอนุญาตฯ อ.1 กับอบต. หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ มีการนัดเข้าตรวจสอบหน้างาน

2. ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) กรณีที่ Solar PV Rooftop มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200 kW แต่ไม่ถึง 1,000 kW จะต้องขอรับใบอนุญาต และจะต้องมีการนัดวันเข้าตรวจพื้นที่หน้างานด้วย

3. ต้องแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่สำนักงาน กกพ. หรือบนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กกพ.

4. หนังสือแจ้งเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าจะนัดตรวจสอบเอกสาร/แก้ไข/นัดวันเข้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหน้างาน

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดเกิน 1MW ขึ้นไป

สำหรับท่านใดที่อยากได้รับปรึกษาเกี่ยวแผงโซลาร์เซลล์ หรือการวางระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็สามารถปรึกษาทางทีมงาน Solar PPM ของเราได้เลยนะคะ

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-628-6100  ต่อ 741

 E-mail: epc1@solarppm.com

Facebook: www.facebook.com/solarppmofficial