ห้อง control room ในระบบโซลาร์เซลล์คืออะไร?

ห้อง control room ในระบบโซลาร์เซลล์
ห้อง control room หรือ Inverter room คือห้องสำหรับวางอุปกรณ์สำคัญ นั่นก็คือ inverter หรือเครื่องแปลงไฟโซลาร์ MDB ที่จะไว้เชื่อมต่อกับ MDB หลักของโรงงานอีกทีหนึ่ง smart logger หรืออุปกรณ์ใช้ monitor ดูพารามิเตอร์การทำงานของระบบ

เราสามารถแบ่งห้องนี้ออกเป็น 2 ประเภท

1.INDOOR TYPE คือห้องที่อยู่รวมกับห้อง MDB หรือห้องไฟเดิมของโรงงาน มักจะอยู่ในอาคารอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องสร้างห้องเพิ่ม ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งการก่อสร้างและอุปกรณ์บางอย่าง circuit breaker หรือสายไฟ DC

2.OUTDOOR TYPE คือห้องที่สร้างต่อเติมขึ้นมาใหม่ เป็น chain link เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี มีหลังคาปิดเพื่อกันแดดกันฝน มักจะใช้ในกรณีที่ห้อง MDB เดิมมีขนาดพื้นที่จำกัด  ไม่เพียงพอต่อการวางอุปกรณ์เพิ่มเติม

ห้อง control room ไม่นิยมติดเครื่องปรับอากาศ เพราะเวลาที่ inverter ทำงาน จะมีความร้อน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป ดังนั้นนิยมสร้างเป็น Chain link หรือพัดลมระบายอากาศก็เพียงพอ

ตัวอย่างห้อง control room แบบ OUTDOOR TYPE