หน่วยไฟคืออะไร?

หน่วยไฟคืออะไร

หน่วยไฟฟ้าในบิลค่าไฟคืออะไร?

เราเคยได้ยินคำว่า “หน่วยไฟฟ้า” มากมายในบิลค่าไฟฟ้า แต่คุณรู้หรือไม่ว่าหน่วยไฟฟ้าคืออะไร? และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในค่าไฟฟ้าอย่างไร? ดังนั้นจึงควรรู้จักกับหน่วยไฟฟ้า

หน่วยไฟฟ้า คือหน่วยวัดการใช้การไฟฟ้า หรือกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
1 หน่วยไฟฟ้า = 1,000 วัตต์ใน 1 ชั่วโมง

การคิดคำนวณค่าไฟฟ้า

จะคิดจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่คุณใช้ โดยทั่วไปแล้ว บิลค่าไฟจะระบุจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้และอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

ความสำคัญของการเข้าใจหน่วยไฟฟ้า

การเข้าใจหน่วยไฟฟ้าจะช่วยเราวางแผนการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูจากจำนวนหน่วยไฟที่ใช้ไป