ลดหย่อนภาษีด้วยโซลาร์เซลล์ทำอย่างไร?

ลดหย่อนภาษีจากโซลาร์เซลล์

การลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้จัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในโซลาร์เซลล์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและลดภาระภาษีของบริษัทที่ลงทุนในนี้ มาเรียนรู้ว่าทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัทและวิธีที่ BOI ช่วยคุณได้

ทำไมควรใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดภาษีบริษัท?

ประหยัดค่าใช้จ่ายในไฟฟ้า: การใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าของบริษัท โดยตรงผลักดันให้รายจ่ายลดลง

ลดอัตราการปล่อยของก๊าซเรือนกระจก: การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

ลดภาระภาษี: การลงทุนในโซลาร์เซลล์ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI สามารถลดภาระภาษีบริษัทได้ถึง 50% (ระยะเวลาภายใน 3 ปี) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารงบการเงินของบริษัท

เพิ่มความศักยภาพในการเจริญเติบโต: การลงทุนในพลังงานสะอาดเป็นการเพิ่มความศักยภาพในการเจริญเติบโตของธุรกิจ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

BOI ช่วยเหลือในการลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการลงทุนในโซลาร์เซลล์ โดยให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างมาก นี้คือวิธีที่ BOI ช่วยเหลือในการลดหย่อนภาษีบริษัท:

การยกเว้นภาษีรายได้: บริษัทที่ลงทุนในโซลาร์เซลล์ภายใต้โครงการ BOI มีสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีรายได้ 3 ปีขึ้นอยู่กับที่ลงทุนในโครงการโซลาร์เซลล์

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ยังช่วยบริษัทที่ลงทุนในโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

การยกเว้นภาษีนิติบุคคล: บริษัทที่ลงทุนในโซลาร์เซลล์ภายใต้ BOI ยังได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 50%

ขั้นตอนการลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์

ตรวจสอบความเหมาะสม: หากคุณสนใจในการลดหย่อนภาษีบริษัทด้วยโซลาร์เซลล์ ต้องตรวจสอบว่าโครงการของคุณเข้าข่ายกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ BOI กำหนด

ยื่นคำขอ: คุณจะต้องยื่นคำขอใน BOI เพื่อขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ดำเนินการตามข้อกำหนด: เมื่อได้รับอนุมัติจาก BOI คุณจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่ BOI กำหนด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของคุณ

 Solar PPM มีผู้เชี่ยวชาญด้าน BOI โดยเฉพาะ ที่จะช่วยคุณยื่น BOI ได้อย่างเรียบร้อยครบถ้วน และดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 

ปรึกษาและตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรี ทักหาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ Line @solarppm