รู้จักชนิดของ…Inverter อีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญในระบบโซลาร์เซลล์

ชนิดของ inverter

INVERTER (อินเวอร์เตอร์) คือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) หรือเข้าใจง่ายๆคือตัวช่วยแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ มาเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานในครัวเรือนได้

ประเภทของ INVERTER มีดังนี้

1.Grid Tie Inverter จะแบ่งแยกย่อยได้ ดังนี้

-On grid Inverter ทำหน้าที่แปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นอนุกรมแบบชุด (string) แล้วนำมาขนานกัน แผงโซลาร์เซลล์จึงไม่มีความเป็นอิสระจากกัน  มีทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส

-Micro grid Inverter หรือ Mini grid สามารถแปลงกระแสไฟได้ 1 อันต่อ 1 แผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ช่วยลดการใช้สายไฟ AC ได้

2.Off grid Inverter คือระบบที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มที่จะเดินสายไฟยาวๆเข้ามาใช้ เนื่องจากต้นทุนสูง

3.Hybrid Inverter คือลูกผสมระหว่างออนกริดและออฟกริด ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานได้ในตอนกลางวัน  และยังมีแบตเตอรี่เพื่อปนะหยัดไฟ เอาไว้ใช้ในเวลากลางคืน เรียกว่าได้ว่าสามารถมีไฟไฟ้าไว้ใช้งานได้แบบฟรีๆตลอด 24 ชั่วโมง มีข้อเสียที่ระบบยังมีราคาสูงมาก จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน