มารู้จัก ชนิดของ “แผงโซลาร์เซลล์” กันเถอะ

แผงโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ

ในปัจจุบัน โซลาร์เซลล์ มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1.แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells) 

ทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือบางทีก็เรียกว่า single crystalline (single-Si) สังเกตุค่อนข้างง่ายกว่าชนิดอื่น เพราะจะเห็นแต่ละเซลล์ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้มแผงโซล่าเซลล์ชนิด ทำมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก อันเนื่องมาจาก เกิดจากกระบวนการ กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ที่เรียกว่า Czochralski process จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นอีกที

 

    ข้อดี

       – มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 19-23%

       – มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงสุด เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการพื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์

       – มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปีขึ้นไป

       – ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย                

    ข้อเสีย

       – เป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุด ในบางครั้งการติดตั้งด้วย แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัสไลน์ หรือชนิด thin film อาจมีความคุ้นค่ามากกว่า
       – ถ้าแผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ มีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจรหรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป

2.แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)   

เป็นแผงโซล่าเซลล์์ชนิดแรก ที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline,p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการผลิต สามารถที่จะนำเอา ซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลย ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออก น้ำเงิน ไม่เข้มมาก 

 
        

    ข้อดี

       – มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

       – มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย

       – มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์

    ข้อเสีย

       – มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นกระแสไฟฟ้า เฉลี่ยอยู่ที่ 13-18% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์

       – มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่า ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  ในกรณีถ้ามีความเข้มน้อย

       – สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ

3.แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิลม์บาง(Thin Film Solar Cells Silicon Solar Cell)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิลม์บาง(Thin Film Solar Cells Silicon Solar Cell)    คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น จึงเรียกโซลาร์เซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบางหรือ thin film แผ่นชนิดนี้มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาฉาบ แต่สำหรับบ้านเรือทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นแบบชนิดฟิล์มบาง

     ข้อดี

       – แผงโซล่าเซลล์มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน

       – ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์มีผลกระทบน้อยกว่า

       – ไม่มีปัญหาเรื่อง เมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้

       – ถ้าคุณมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดี

    ข้อเสีย

       – แผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพต่ำ

       – สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ

       – ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด

       – การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน

 

#แผงโซลาร์เซลล์  #SolarPPM