ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญ มีผลอย่างไรกับโซลาร์เซลล์?

เอลนีโญ

         ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่ประเทศไทยกำลังจะเผชิญ มีผลอย่างไรกับโซลาร์เซลล์?

มารู้จักเอลนีโญกับลานีญา ทั้งสอเงป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน

เอลนีโญ

-มักเกิดฝนแล้ง ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยจะน้อยกว่าปกติ ส่งผลต่อความเสียหายด้านการเกษตร ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค

อุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยจะสูงขึ้น

ลานีญา

-ฝนตกหนัก มักเกิดน้ำท่วม โดยปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยจะมากกว่าปกติ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

อุณหภูมิโดยรวมของประเทศไทยจะเย็นลง

โดยประเทศไทยปี 2567นี้ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในแถบภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคกลาง อันเป็นผลมาจากเอลนีโญ

และจะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนกันยายน ในขณะที่ภาคใต้อาจมีน้ำท่วม จากปรากฏกาณ์ลานีโญ

        ดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ในประเทศไทยอาจยังประสบปัญหาภัยแล้งดังนั้นโซลาร์ปั๊มน้ำจึงช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ ในส่วนภาคการเกษตร น้ำแห้ง ก็สูบน้ำจากบาดาลโดยโซลาร์ปั๊มน้ำ และโซลาร์ช่วยให้อุณหภูมิหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมเย็นลงได้อีกด้วย

ในขณะที่ช่วงหน้าฝน ปริมาณน้ำฝนมาก  ในปีนี้คาดการณ์ว่าเดือนกันยายนจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง

 อุณหภูมิที่ต่ำลงช่วยให้ความร้อนที่สะสมในโซลาร์เซลล์ถูกนำออกได้ง่ายขึ้น ส่งผลทำให้โซล่าเซลล์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นโซลาร์เซลล์ช่วยได้ทั้งช่วงหน้าแล้งมากๆจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

และช่วงฝนตกหนักจากปรากฏการณ์ลานีญา