ทำไมโซลาร์ฟาร์มในโคโซโวจึงนำแกะมาเลี้ยง?

ทำไมโซลาร์ฟาร์มในโคโซโวจึงเลี้ยงแกะ

เราทุกคนล้วนได้ผลประโยชน์ : เหตุใดฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในโคโซโว จึงนำแกะมาเลี้ยง?

ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในโคโซโวได้นำเครื่องจักรพลังงานสะอาดเข้ามาเพื่อตัดหญ้า นั่นคือฝูงแกะ

คนงานในฟาร์มโซลาร์เซลล์ Rogane ใกล้กับเมืองเล็กๆ Kamenica เมืองทางตะวันออกของโคโซโวรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการสิ้นเปลืองพลังงานของตนเองเพื่อดูแลพื้นที่ให้สวยงาม

Rexhep Rrudhani คนเลี้ยงแกะวัย 72 ปี กล่าวว่า “คนงานรู้ว่าการตัดหญ้าในทุ่งนั้นยากมาก พวกเค้าจึงถามว่าเอาแกะของพวกเค้าไปด้วยได้ไหม?” 

ขณะที่เขาสั่งให้สุนัขเลี้ยงแกะของเค้าบังคับฝูงแกะที่เล็มหญ้าใต้แผง

“แกะกินหญ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหญ้าดีหรือไม่ดี และพวกมันก็ทำความสะอาดทุกอย่าง ทำให้ทุกฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์”

ดังนั้นทุกวันนี้แกะมากกว่า 100 ตัวและแพะอีก 2-3 ตัวเล็มหญ้า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในทุ่งที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 12,000 แผง

กลายเป็นว่ามีหลายเมืองในยุโรปใช้วิธีนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้โครงการโซลาร์เซลล์ที่มีการลงทุน กลมกลืนไปกับธรรมชาติและทิวทัศน์ของเมือง

แล้วการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโคโซโวเป็นอย่างไร?

โคโซโวมีปริมาณการสำรองถ่านหินลิกไนต์เกรดต่ำที่ได้รับการรับรองแล้ว อยู่ระหว่าง12-14 พันล้านตัน ซึ่งมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

ไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 90 ผลิตจากถ่านหิน ส่วนที่เหลือมาจากพลังงานหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่เป็นพลังงานลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์

และประเทศมีเป้าหมายที่จะเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2593

 Arber Maliqi ผู้จัดการโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์กล่าวว่า “เราไม่ได้ใช้น้ำมันรถในการตัดหญ้าแต่อย่างใด การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการตัดหญ้าด้วยแกะ ทำให้ที่นี่กลายเป็นสีเขียวสองเท่า”


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สร้างขึ้นบนพื้นที่ทิ้งกรวดเก่า ปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากกว่า 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง สำหรับบ้านเรือนชาวเวียนนา 4,900 หลังคาเรือน

ซึ่งเท่ากับประหยัด CO2 ได้ถึง 4,200 ตันต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะทำให้เวียนนามุ่งสู่ง net zero ภายในปี 2583

และแกะเป็นส่วนสำคัญของโครงการมาตั้งแต่ปี 2021 เมื่อฝูงแกะที่แข็งแกร่ง 90 ตัว ถูกเลี้ยงต้อนเพื่อเล็มหญ้ารอบแผงโซล่าเซลล์ และในตอนนี้มีแกะมากกว่า 150 ตัวเดินทั่วบริเวณ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม แผงกั้นโซลาร์เซลล์ที่อยู่เหนือพื้นมากกว่าปกติ ให้ความร่มเงา ช่วยบังแดดและบังฝนแก่ฝูงแกะ

ซึ่งฝูงแกะไม่ได้มีไว้เพื่อเคี้ยวหญ้าเท่านั้น แกะมีส่วนสำคัญในการขยายพันธุ์พืช โดยให้ปุ๋ยธรรมชาติและเป็นตัวพัดพาเมล็ดพืชและละอองเรณูไปกับขนของพวกมัน

วิธีนี้เรียกได้ว่า “Agrivoltaic” เป็นการรวมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับการเกษตร เป็นวิธีการใช้พื้นดินให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายระบบนิเวศ

การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อเกษตรกรรมกำลังดำเนินการในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และประสบความสำเร็จการใช้ในไร่องุ่น ประเทศฝรั่งเศส 

ในกรณีการปลูกพืช ในบางครั้งออการึทึมจะใช้เพื่อตัดสินความต้องการน้ำและแสงแดดของพืช โดยปรับมุมของโซลาร์เซลล์ให้สอดคล้องกัน

พืชที่เติบโตข้างใต้แผงโซล่าเซลล์อาจต้องการน้ำน้อยลง และพลังงานที่ผลิตโดยแผงโซล่าเซลล์ สามารถนำไปใช้เพื่อการชลประทานได้

แม้แนวคิดนี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การใช้วิธีแบบ Agrivoltaic เกษตรกรปลูกพืชสามารถเพิ่มผลกำไรได้ถึง 40%


ปัจจุบัน แกะถูกนำมาใช้เพื่อตัดหญ้าในฝรั่งเศส หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองในสวนสาธารณะ กรุงปารีส ปี 2556 โดยมีฝูงแกะอาศัยอยู่ในเมืองตั้งแต่ปี 2555


ต่างจากแพะที่กินทุกอย่าง แกะกินเฉพาะส่วนที่เขียวที่สุดของพุ่มไม้และทุ่งหญ้า หรือแท้จริงแล้วพวกมันคือชาวสวน


ที่มา : the reuters