ทำไมค่าไฟขึ้น?

ทำไมค่าไฟขึ้น

เคยสงสัยหรือไม่ ใช้ไฟเท่าเดิม ทำไมค่าไฟขึ้น?

การเข้าใจสาเหตุว่าทำไมค่าไฟขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันดีกว่าว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง ที่ทำให้ค่าไฟขึ้น

1.ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ไฟและค่าไฟ

เมื่อเราใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย  การเพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังการใช้งานสูง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟขึ้น

2.ค่า FT เพิ่มขึ้น

ค่า FT ย่อมาจาก Fuel Adjustment Charge (at the given time) คือค่าเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคาจะแปรผันตามราคาของตลาดโลก เนื่องจากประเทศไทยนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นค่า FT ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

3.ค่าบริการพลังงาน

ค่าบริการในการจัดหาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ที่คณะกรรมการพลังงานไฟฟ้ากำหนด ก็มีส่วนเพิ่มราคาค่าไฟได้

4.ปัจจัยของสภาวะอากาศ

หากอากาศหนาวไปหรือร้อนเกินไป ก็จะส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น อากาศร้อนจึงเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำลง ส่งผลให้ใช้พลังงานเพิ่ม ดังนั้นค่าไฟจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย