ทางเดิน walk way ในระบบโซลาร์เซลล์ คืออะไร?

ทางเดินในระบบโซลาร์เซลล์

ทางเดิน walk way ในระบบโซลาร์เซลล์เป็นระบบทางเดินบนหลังคาที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนและแสงอาทิตย์ได้ดี จึงมีการใช้งานแพร่หลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหลักและงาน off shore ประกอบกับมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถออกแบบทางเดินได้หลายรูปแบบ ทั้งตามลอนหลังคาและขวางลอนหลังคา ผิวหน้าของทางเดินมีลักษณะหยาบ เพื่อป้องกันการลื่น (Anti slip) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเสียหายของหลังคาจากการเหยียบขณะปฏิบัติงาน