ติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างไรให้ธุรกิจปัง?

ติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างไรให้ธุรกิจปัง

ธุรกิจยุคสมัยใหม่ นอกจากปรับตัวกับ digital disruption แล้ว สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาวะเศรษฐกิจเติบโตช้าหรือถดถอย เงินเฟ้อ ของแพง ค่าครองชีพที่แพงขึ้น ดังนั้นอีกตัวเลือกนึงในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรงได้ นั่ก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์

โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ จะช่วยให้ธุรกิจเราดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนได้ดังนี้

1.ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วสามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ ใครทำก่อน ได้เปรียบ

ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานปล่อยสู่บรรยากาศในทุกวันนี้ มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบางโรงงานก็จำเป็นต้องปล่อยก๊าซออกมาจำนวนมากจากกระบวนการผลิตจนอาจจะเกินกำหนด ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคาร์บอนเครดิตเพื่อการซื้อขายคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 15-200 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนเครดิตได้มาจากโครงการปลูกต้นไม้หรือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งในปัจจุบันยังมีจำนวนคู่แข่งน้อย

ดังนั้น หากติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วขายเป็นคาร์บอนเครดิต ก็เป็นอีกโอกาสทางธุรกิจให้กับเราได้

2.ติดโซลาร์เซลล์แล้วลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 25 ปี 150 ล้านบาท

ลดค่าไฟแพง

การติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างแน่นอน แต่ก็มีข้อควรระวัง เนื่องจากโซลาร์เซลล์ใช้กันอย่างยาวนาน มากกว่า 25 ปี หากเลือกจากราคา แต่คุณภาพไม่ดีพอ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือปัญหาตามมาภายหลังที่ต้องตามแก้ไข เช่น ประสิทธิภาพในการผลิตไฟไม่ได้อย่างที่แจ้งไว้ จากที่คาดว่าผลิตไฟฟ้าได้อยู่ที่ 80% แต่พอใช้งานจริงเหลือ 50% หรืออาจจะไม่ถึง กลายเป็นว่าลดค่าไฟฟ้าไม่ได้อย่างที่คาดการณ์ 

ดังนั้นจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งที ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์และแผงโซลาร์ต้องมีคุณภาพ และสามารถเชื่อมั่นในการดูแลได้ตลอด 25 ปี

#ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ให้กับธุรกิจของเราที่โรงงาน อาคารสำนักงาน สามารถช่วยลดค่าไฟตลอด 25 ปี ได้มากกว่า 150 ล้านบาทเลยทีเดียว

3.ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วสร้างภาพลักษณ์โรงงานสีเขียว องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างภาพลักษณ์องค์กรสีเขียว

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับธุรกิจ โรงงาน อาคารสำนักงาน เป็นการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ดังนั้นติดสังตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (co2) หลักตันต่อปี

สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวมได้อีกด้วย