ติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มค่ากับเงินลงทุนมั้ย?

จุดคุ้มทุนโซลาร์เซลล์

หลายคนมีความสงสัยว่าติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ แล้วจะคิดยังไงว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม วันนี้ Solar PPM มีวิธีการคำนวณจุดคุ้มทุนโซล่าเซลล์คร่าวๆมาแนะนำกันค่ะ

วิธีคำนวณจุดคุ้มทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีวิธีคิดดังต่อไปนี้

1.คำนวณขนาดการติดตั้งโซลาร์เซลล์จากการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด*

(แต่ละธุรกิจโรงงาน จะมีขนาดการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ชั่วโมงการทำงาน และอื่นๆประกอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Solar PPM สามารถให้คำแนะนำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

โดยขอยกตัวอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 300 kWp ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 300,000W

2.คำนวณค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์*

(แต่ละธุรกิจโรงงาน จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดการติดตั้ง รูปแบบในการติดตั้ง โครงสร้างหลังคา และอื่นๆ)

โดยขอยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 25 บาทต่อวัตต์ (baht/W)

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเท่ากับ 300,000W X 25 baht/W = 7,500,000 บาท

3.คำนวณปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์

โดยคิดจากขนาดการติดตั้ง (kWp) ในที่นี้คือ 300 kWp  x =ชั่วโมงแดดที่โซลาร์เซลล์สามารถผลิตได้

ทั้งนี้จากปริมาณแสงแดดตลอดทั้งวัน ที่ไม่ได้มีแสงแดดตลอดเวลา จึงคำนวณจาก “จำนวนชั่วโมงแดดคงที่”  ซึ่งเท่ากับ 4 ชั่วโมงต่อวัน

ดังนั้นจึงคำนวณได้เท่ากับ 300 kWp x 4 = 1,200 kWh

4.คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์

โดยคิดจากหน่วยไฟฟ้า = 1 kWh

1 kWh = 5.09 บาท/หน่วย  (ตามราคาค่าไฟล่าสุด เดือนสิงหาคม 2566)

คำนวณได้เป็น 1,200 kWh x 5.09 บาท/หน่วย = 6,108 บาท/วัน

และใน 1 ปี มีทั้งหมด 365 วัน

คิดได้เป็น โซลาร์เซลล์จะช่วยประหยัดไฟได้ 6,108 x 365 = 2,229,420 บาท/ปี

ซึ่งถ้าหากมีการหักค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ หรือที่เราเรียกกันว่า O&M (Operation & Maintenance) 

รายปีประมาณปีละ 200,000 บาท/ปี * (แต่ละธุรกิจโรงงาน ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดการติดตั้ง ฯลฯ)

ดังนั้น โซล่าเซลล์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 2,229,420- 200,000 = 2,029,420 บาท/ปี

5.จุดคุ้มทุนของการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ยกตัวอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 300 kWp  คิดเป็นมูลค่าการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ เท่ากับ 7,500,000 บาท

ประหยัดค่าไฟ ยุคค่าไฟแพง จากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ 2,029,420 บาท/ปี

ดังนั้นจะคืนทุนภายใน 7,500,000/2,029,420 = 3.69 ปี

และการติดตั้งโซล่าเซลล์มีอายุยาวนาน 25 ปี

จึงทำให้ได้กำไรจากการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปอีก 25-3.69 = 21.31 ปี

6.ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of investment)

 หากโรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จะทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้รับการลดหย่อนภาษีถึง 50% ของมูลค่าโครงการ โดยสามารถใช้สิทธิได้ภายใน 3 ปี

จากตัวอย่างมูลการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 300 kWp เท่ากับ 7,500,000 บาท

จะได้ลดหย่อนภาษี  = 7,500,000 x 50% = 3,750,000 บาท

คิดง่ายๆเป็นส่วนลดโครงการนี้ หมายความว่ามูลค่าการลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์จะเท่ากับ 7,500,000 – 3,750,000 = 3,750,000 บาท

ดังนั้นจุดคุ้มทุนของการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะอยู่ที่ 3,750,000 / 2,029,420 = 1.84 ปีเท่านั้น

หมายความว่าจะได้กำไรจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปถึง 25-1.84 = 23.16 ปี

หากลองนำมาคูณกับจำนวนค่าไฟที่โซลาร์เซลล์ช่วยลดให้กับธุรกิจของเราได้

จะคิดได้เป็น 2,029,420 x 23.16 = 47,001,367.2 บาท


เรียกได้ว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ครั้งเดียว สามารถช่วยโรงงานประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้จำนวนมากเลยทีเดียว


*ทั้งนี้ เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่คำนวณให้อย่างละเอียด


สามารถปรึกษากับทาง Solar PPM ได้เลยค่ะ

Line @solarppm