ค่าไฟแพงเกิดจากอะไร?

ค่าไฟแพง

ค่าไฟแพง : สาเหตุและผลกระทบ

สาเหตุของค่าไฟแพง

ค่าไฟแพง เกิดได้จากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้

1.พฤติกรรมการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้น คือหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อาจเกิดได้จากการเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นตอนอากาศร้อนจัด หรือการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มาเพิ่ม ซึ่งสาเหตุในส่วนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ เช่น เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา

2.เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดหรือเสียหาย อาจจะต้องลองสังเกตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งอาจชำรุดหรือเสียหายได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น 

3.แหล่งพลังงานหลักในการผลิตราคาสูงขึ้น ปัจจุบันไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตจากการใช้พลังงานฟอสซิล ถ่านหิน ซึ่งราคามีความแปรผันตามราคาตลาดโลก ทำให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าไฟแพง

 

ผลกระทบจากค่าไฟแพง

1.ภาระและความกดดันด้านการเงิน ค่าไฟแพงทำให้รายจ่ายและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นตาม ส่งผลให้ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นได้

2.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นในส่วนรายจ่ายค่าดำเนินการ ส่งผลให้กำไรลดลง รวมถึงการเพิ่มรายจ่ายครัวเรือนทั้งหมด ส่งผลให้ค่าครองชีพของทั้งระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นตาม

วิธีแก้ปัญหาค่าไฟแพง

1.ภาครัฐช่วยผยุงราคาค่าเชื้อเพลิง ภาครัฐมีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง ด้วยการตรึงราคาค่าเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามทั่วโลก แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอ หรือปัจจัยอื่นๆ 

2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เปิดปิดไฟให้เป็นเวลา ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า ล้วนมีส่วนช่วยในการลดปัญหาค่าไฟแพง

3.การใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอลซิล นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟ เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด และมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ยังช่วยลดการใช้คาร์บอน อันเป็นบ่อเกิดให้โลกร้อน ซึ่งโลกร้อนก็มีส่วนให้คนต้องการใช้ไฟเพิ่มขึ้น เป็นผลกระทบกันเป็นลูกโซ่นั่นเอง

โดยอาจจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้โคมไฟโซลาร์เซลล์ หรืออจะเป็นวิธีปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นในบ้านเพิ่มขึ้น หันมาใช้จักรยานหรือรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพง และยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย