SOLAR CARPORT จะมีมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ภายในปี พ.ศ.2575 เติบโตถึง 8.1%

Solar carport

Solar Carport หรือ โรงจอดรถโซลาร์เซลล์ เติบโตถึง 8.1% ภายในปี พ.ศ.2575

ในปี พ.ศ.2566 ตลาด Solar Carport หรือ โรงจอดรถโซลาร์เซลล์ มีมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์
แต่ตลาดเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากการคาดการณ์ดังข้างต้น

         จากสถิติพบว่ากลุ่มธุรกิจการค้ามีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในปี 2565 คิดเป็นมากกว่าสองในห้าของตลาดที่จอดรถทั่วโลก และคาดว่าจะรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ไปได้ตลอด

ที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์หรือโรงจอดรถโซลาร์เซลล์ (Solar Carport)คาดว่าจะได้รับการติดตั้งทั่วโลกในศูนย์การค้า สถาบันการศึกษา ซูเปอร์มาร์เก็ต อาคารบริษัท และสถานีชาร์จ EV

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะครองแชมป์ภายในปี 2575

เมื่อแยกตามภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในแง่ของรายได้ในปี 2565 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากตลาดแผงโซลาร์เซลล์ทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะครองตลาดในช่วง ค.ศ.2023-2032 เนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการแผงโซลาร์เซลล์ในปีต่อๆ ไป นอกจากนี้ บริษัทหรือองค์กรจำนวนมากในพื้นที่กำลังเปิดรับกิจกรรม CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นพลังงานทดแทนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งในที่สุดจะสนับสนุนการขยายตัวของตลาดนั่นเอง

 

ในประเทศไทยเอง ถ้าดูจากสถิติจำนวนการสร้างอาคารโรงงาน รวมถึงอาคารสำนักงานอื่นๆ พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนสร้างอาคารใหม่

ในขณะที่จำนวนปริมาณรถยนต์กลับเพิ่มสูงขึ้น ทุกๆปี

จำนวนรถ

เมื่อปริมาณรถเยอะขึ้น ที่จอดรถก็ต้องเยอะขึ้นตามไปด้วย

ในขณะที่พื้นที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารเต็ม ไม่สามารถติดตั้งได้เพิ่มเติม 

ดังนั้นพื้นที่ว่างเปล่าบนหลังคาโรงจอดรถจึงเป็นหนึ่งทางแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และการขาดแคลนพื้นที่สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์
น่าคิดว่า Solar Carport จะเติบโตไปได้ขนาดไหนในอนาคต

ถ้าคิดว่าพื้นที่ลานจอดรถในโลกทั้งหมดมีเท่าไหร่?  แล้วเปลี่ยนเป็นโซลาร์เซลล์ จะผลิตไฟได้มหาศาลขนาดไหน?

คุณก็เริ่มก่อนใครได้ ปรึกษารายละเอียดกับ Solar PPM ได้เลย