ความแตกต่างของ Micro Inverter vs String Inverter

STRING INVERTER VS MICRO INVERTER

Micro Inverter vs String Inverter ต่างกันอย่างไร?

INFO string & micro inverter

Micro Inverter (ไมโคร อินเวอร์เตอร์)

Micro Inverter คืออินเวอร์เตอร์ที่มีการแยกทำงานเป็นรายแผง และติดตั้งไว้ใต้แผงโซลาร์เซลล์

ข้อดี

-ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ ทั้งระบบประมาณ 40 VDC ทำให้ไม่เสี่ยงไฟดูด ไฟไฟม้ หรือไฟลัดวงจร

-ได้มาตรฐาน IP67 สามารถกันฝุ่นได้ 100% และกันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกันน้ำ 1 เมตรได้ 30 นาที จึงหมดห่วงเรื่องฝน

-ทนทานที่อุณหภูมิต่ำสุดที่ -40 องศา สูงสุด 65 องศา และมีระบบคูลดาวน์และรีบูสท์ใหม่ หากมีความร้อนเกินลิมิต

-ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้เลย ไม่ต้องมีห้องควบคุม หรือมีสายระโยงระยางให้เกะกะ

-แยกการทำงานเป็นรายแผง หากแผงใดแผงหนึ่งขัดข้องหรือมีเงาบัง แผงอื่นๆก็ยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

-ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องตัดไฟ ไม่ต้องปิดทั้งระบบ

-มี application สามารถดูผลประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้แบบ real time เป็นรายแผง

-มี rapid shutdown ในตัว ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นป้องกันฟ้าผ่าอย่างเบา

-มีรับประกัน 12 ปี หากเสียหายหรือชำรุด สามารถเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ให้ได้

ข้อเสีย

-ต้องขึ้นไปซ่อมบำรุงอินเวอร์เตอร์ทุกครั้งที่เสียหาย

-มีโอกาสชำรุดหรือเสียหายได้ง่าย เนื่องจากอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์โดยตรง ทำให้เจอความร้อนสะสมได้มากกว่า 

-ราคาสูง

 

String Inverter (สตริง อินเวอร์เตอร์)

String Inverter คืออินเวอร์เตอร์ที่แปลงกระแสไฟฟ้าทั้งสตริงของระบบโซลาร์เซลล์

ข้อดี

-ราคาถูก

-เหมาะกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานอุตสาหกรรม 

-บำรุงรักษาง่าย หากเสียหายที่อินเวอร์เตอร์ ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนหลังคาทุกครั้ง

ข้อเสีย

แผงเสียหนึ่งแผง จะต้องปิดระบบ อาจส่งผลให้ทั้งระบบมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของสตริงนั้นลดลง

STRING INVERTER VS MICRO INVERTER