ขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยทำอย่างไร?

ขายไฟคืนการไฟฟ้า

ในยุคที่หลายหน่วยงาน รวมถึงภาคประชาชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น วันนี้ Solar PPM พามาทำความรู้จักกับแนวคิดการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

  1. การขายไฟคืนการไฟฟ้าคืออะไร:

การขายไฟคืนการไฟฟ้าหมายถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่น โซลาร์เซลล์ และขายไฟกลับไปยังระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหรือสาธารณรัฐ เพื่อรับรายได้จากการขายพลังงานนี้

  1. ข้อดีของการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์:

-รายได้สร้างเสริม ทำให้เราสามารถรับรายได้จากการขายไฟคืนการไฟฟ้า

-ส่งเสริมพลังงานสะอาด การผลิตพลังงานจากแหล่งสะอาดช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  1. วิธีการขายไฟคืนการไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย:

ติดต่อประสานกับการไฟฟ้าและทำเรื่องขออนุญาตขายไฟคืนกับการไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันการไฟฟ้ารับซื้อคืนอยู่ที่ 2.20 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้