การดูแลลูกค้าของทีม SPPM

การดูแลลูกค้าของทีม SPPM

ทีมงานโซลาร์เซลล์ของ SPPM ดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยเรายึดหลักการบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ตลอด 25 ปี ดังต่อไปนี้

อ่อนน้อมถ่อมตน ไปลามาไหว้เสมอ

1.ทีมงานเน้นความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพกับลูกค้าเสมอ 

ใส่ใจดูแล พร้อมไปหาถึงที่

2.ทีมงานของเราเน้นใส่ใจดูแล ลุยถึงไหนถึงกัน พร้อมไปหาถึงที่ภายใน 48 ชม.

ทีมผู้เชี่ยวชาญติดตั้งโซลาร์เซลล์

3.มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์เซลล์พร้อมให้คำปรึกษาเสมอ