แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 12 แผง (300wp)

พื้นที่ติดตั้งบนหลังคา 25 ตร.ม.

กำลังไฟที่ผลิตได้ 330-390 หน่วย/เดือน

ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี

รายได้จากการขายไฟฟ้าคืนต่อปี

27,000-32,000 บาท

เงินลงทุน 288,000 บาท


Connect with us

logofooter_solar

Solar PPM Company Limited
Head Office : 205/1 Nakhonratchasima Road
Dusit Bangkok 10300

Factory : 22/5 Moo 10 Nongkham Sub-district 
Sriracha District , Chonburi 20230 , Thailand 

Head Office

Tel : 02 628 6100 Ext. 741,814
Fax : 02 628 6122

Factory Chonburi

Tel : 090 197 5968 HR K.Noon

Time : Monday - Friday (8.00 am. - 17.00 pm.)
E-mail : epc1@solarppm.com , cs1@solarppm.com
Website : www.solarppm.com